4.4.3. Mots i expressions dialectals

Es respecten els mots i les expressions dialectals que no recull cap diccionari [v. 1.3] però que tenen tradició o són derivats d’altres dialectalismes admesos. Per exemple:

d'escallimpada(perd'escallimpantes)
escalivotar / escalivotada(perescaldufar / escaldufada)
faenar / faenatge(perfeinejar / feinada)
muga(perfita)
trabulossi(pertràfec)

En els oradors valencians, respectem les formes lèxiques pròpies que recull el Diccionari normatiu valencià (2006). Per exemple:

aixina
bonico
decepcionar
en seguida

Pel que fa a l’expressió del temps, respectem la forma de dir les hores de l’orador (sistemes de campanar o de rellotge) tant per als dialectes orientals com per als occidentals (per al sistema digital, v. 2.6.2). Per exemple:

tres quarts i mig de dues
un quart de tres
les nou i vint
les huit i mitja

Cap comentari: