4.4.2. Col·loquialismes i vulgarismes

Es corregeixen les formes no estàndards. Com ara:


aixina / aixins / aixísperaixí
casi béperquasi / gairebé
llavonses / llavòrensperllavors

Però:

tot cristo / el [sant] cristo gros...
tot quisqui