4.4.4. Argots

Les formes no admeses s’escriuen entre cometes. Com ara:

«esnifar», «esnifada»
«marró», «marron»
«peta»
«quinqui»
«xina»