4.4.3. Mots i expressions dialectals

Es respecten els mots i les expressions dialectals que no recull cap diccionari [v. 1.3] però que tenen tradició o són derivats d’altres dialectalismes admesos. Per exemple:

d'escallimpada(perd'escallimpantes)
escalivotar / escalivotada(perescaldufar / escaldufada)
faenar / faenatge(perfeinejar / feinada)
muga(perfita)
trabulossi(pertràfec)


També respectem les expressions temporals pròpies del nord-occidental (encara que siguin pronunciades per un orador oriental). Per exemple:

Hem començat la sessió a les quatre i mitja. (Per Hem començat la sessió a dos quarts de cinc.)