6.2.1. Ortografia

Davant un terme amb dues variants ortogràfiques admeses per la normativa:

• Si cada variant té una pronúncia diferent, respectem la forma pronunciada per l’orador:

período o periodo
psicólogo o sicólogo

• Si tenen la mateixa pronúncia, optem per la forma considerada preferent per la RAE:

asimismo (no así mismo)
cuarenta y tres (no cuarentaitrés)
en seguida (no enseguida)
kilómetro (no quilómetro)
solo (no sólo)

Pel que fa al diacrític dels demostratius, v. 6.2.3.2.