4.2.1.6.1. Els cardinals

[v. pàg. 21 de la Proposta... de l'IEC]

Restringim l’ús invariable del cardinal dos per al masculí i el femení en el cas d’oradors del català occidental. Per exemple:

dos diputats / dos diputades