4.4.2. Col·loquialismes i vulgarismes

Es corregeixen les formes no estàndards. Com ara:

aixins / aixísperaixí
casi béperquasi / gairebé
llavonses / llavòrensperllavors

Però:

aviam [per vejam]
hosti
merci [per mercès]
tot cristo / el [sant] cristo gros...
tot quisqui