4.2.1.2.2. El gènere

En el text de les transcripcions es respecten els usos del gènere dels substantius i els adjectius —també d'articles, pronoms i participis—, i tota mena de desdoblaments i concordances, i fins i tot en el cas que es puguin considerar agramaticals:

Gràcies, senyora president.

Senyors i senyores diputades...

I això ho hem de fer tots i totes plegades.

Tots ells i elles ho han pogut veure...

Els i les infants i adolescents...

Els treballadors i treballadores públiques...

Les diputades i diputats del meu grup parlamentari...

Les persones que estem preocupats i preocupades...

En la redacció dels davantals de les sessions parlamentàries —de ple o de comissió—, els càrrecs que tenen flexió de gènere s'indiquen individualment, fins i tot si les persones que els ocupen són del mateix gènere. Per exemple:

La sessió s'obre a les nou del matí i dos minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, la lletrada Anna Casas i Gregorio i el lletrat Ferran Domínguez García.

La sessió s’obre a les nou del matí i dos minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, el lletrat Antoni Bayona Rocamora i el lletrat Ferran Domínguez García.

La sessió s’obre a les nou del matí i dos minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, la lletrada Mercè Arderiu i Usart, la lletrada Anna Casas i Gregorio i la lletrada Clara Marsan Raventós.

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presideix M. Assumpció Laïlla Jou, acompanyada de la vicepresidenta, Dolors Carreras Casany, la secretària en funcions Alba Camps i Roca i la secretària en funcions Ángeles Llive Cruz. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

També en el cas dels membres del Govern:

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, la consellera de la Presidència, el conseller d'Empresa i Treball, el conseller d'Economia i Hisenda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, el conseller d'Educació, la consellera de Recerca i Universitats, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el conseller de Salut, el conseller d'Interior, la consellera de Drets Socials, la consellera de Cultura i la consellera de Justícia.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, la consellera de la Presidència, la consellera d'Igualtat i Feminismes, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert i la consellera de Justícia.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, el conseller d'Empresa i Treball, el conseller d'Economia i Hisenda i el conseller d'Interior.

I d'altres organismes i entitats, públics o privats:

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat i Reyero, la síndica Emma Balseiro Carreiras, el síndic Jordi Pons i Novell i el síndic Miquel Salazar Canalda.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic Jordi Pons i Novell, el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i el síndic Miquel Salazar Canalda.

Assisteix a aquesta sessió el president de l'Associació Zeta, Àlvar Montsoliu, acompanyat del vicepresident Sergi Grenys i la vicepresidenta Laia Agudes.

Assisteix a aquesta sessió el president de l'Associació Zeta, Àlvar Montsoliu, acompanyat del vicepresident Sergi Grenys i el vicepresident Raül Garcia.

Pel que fa als càrrecs que no tenen flexió de gènere, s'ha d'adaptar la redacció a cada cas concret, i s'usa el masculí plural si les persones que els ocupen són de gèneres diferents.

Assisteixen a aquesta sessió els representants de la Plataforma Ics Antoni Garcia Ribas i Francesc Merino Pizà.

Assisteixen a aquesta sessió les representants de la Plataforma Ics Anna Mulà i Arribas i Mercè Rodríguez Campillo.

Assisteixen a aquesta sessió els representants de la Plataforma Ics Antoni Garcia Ribas i Anna Mulà i Arribas.

Assisteix a aquesta sessió la vicepresidenta de l'Associació Empresarial de les Comarques Principatines Laia Roures, acompanyada dels vocals Jordi Ferrer, Estanis Pigem i Patricia López.

Assisteix a aquesta sessió la vicepresidenta de l'Associació Empresarial de les Comarques Principatines Laia Roures, acompanyada de les vocals Jordina Grau i Patricia López.