2.9. Grafies polèmiques

Davant les diferents grafies d’alguns mots, optem per les formes normatives següents:

déu-n’hi-do (per deunidó)
en acabat (per encabat)
és clar (per esclar)
oh i tant! (per oi tant! / oi, i tant!)
si us plau (per sisplau)
vet aquí, vet-ho aquí (per ve’t aquí, ve-t’ho aquí)