6.2.4.3. Neologismes

Respectem l’alternança de gèneres d’alguns neologismes, com ara:

la ratio / el ratio