4.2.2.4.5. Preposicions

Respectem l’omissió de la preposició a en expressions temporals com les següents:

D’aquí (a) vuit dies ens reunirem.

Fins (a) les eleccions no ho sabrem.
Respectem l’ús de la preposició en en comptes de a de la locució preposicional fins a davant de demostratiu, tant en usos temporals com espacials. Per exemple:
Fins en aquella data no ens tornarem a reunir.

Anirem fins en aquella sala.
Corregim la presència de les preposicions a o en en expressions temporals com les següents:
Presentarem una moció al 14. Per Presentarem una moció el 14.

Reunits a 4 de desembre... Per Reunits el 4 de desembre...

Aquesta llei es va aprovar en el 1992. Per Aquesta llei es va aprovar el 1992.

La Junta es reuneix tres cops a l’any / al mes / a la setmana / al dia. Per La Junta es reuneix tres cops l’any / el mes / la setmana / el dia.

Reprendrem la sessió en cinc minuts. Per Reprendrem la sessió d'aquí a cinc minuts.
Però respectarem la preposició en la construcció SN + a + data expressada en xifres o el numeral corresponent:
balanç a 31 de desembre
Escrivim amb la preposició a expressions temporals com ara la següent:
Al segle XIX va començar l’anomenada «revolució industrial».
Escrivim preferentment amb la preposició a els mesos de l’any. Per exemple:
Al maig presentarem una moció. Però: Els exàmens solen ser el mes de juny.
Respectem l’ús que faci l’orador o oradora de les preposicions locatives a / en. Per exemple:
Això s’ha debatut en / a la comissió.
Distingim entre per + nom / pronom personal, d’opinió, i per a + nom / pronom personal, de destinació o finalitat. Per exemple:
Perquè, és clar, per nosaltres la interpretació que vostè fa de la Llei de normalització no és la correcta..., hem de tenir en compte que per a Catalunya aquesta llei va significar una fita històrica...
En els oradors occidentals, restituirem en cada cas l’ús pertinent de les preposicions a / en / amb, malgrat que ells les unifiquin en en. Per exemple:
En esta convicció, lo Grup Popular hem decidit votar a favor dels punts 2 i 3. Per Amb esta convicció, lo Grup Popular hem decidit votar a favor dels punts 2 i 3.

té a veure en lo desgovern evident del país Per té a veure amb lo desgovern evident del país

3 comentaris:

emgiro ha dit...

Després dels articles de Joan Solà potser hauríem de revisar el criteri respecte a «d'aquí(a)», no?

ronda arús ha dit...

Després de parlar-ne (reunió 25.09.08), decidim esperar a veure què en diu la gramàtica de l'IEC.

Maria Rosa Duran ha dit...

D'acord amb la nova gramàtica, i després de la reunió del 19.07.17, hem decidit respectar l'omissió de la preposició en aquestes locucions, i ho hem introduït al manual.