4.2.1.6.2. Els indefinits

Escrivim separadament i sense guionets els numerals indefinits que expressen una quantitat imprecisa. Per exemple:

trenta i tants
vint i pocs
vuitanta i molts