4.3.4.4. Oracions amb per i per a + infinitiu

En els oradors occidentals, mantindrem la distinció entre per i per a davant infinitiu i restituirem la preposició correcta en cada cas. Per exemple:

Aprovem aquesta llei per vetllar per l’autonomia de les universitats.

Cal que vinguis per a consensuar la moció.

En els oradors orientals, farem servir sempre per, i només mantindrem per a si l’orador o oradora llegeix un text on apareix aquesta preposició. Per exemple:
El preàmbul de la llei diu, textualment: «Aquesta llei crea el pacte d’acolliment entre la persona acollida i la família acollidora, i remet a un reglament l’establiment de les condicions i el procediment per a obtenir la declaració d’idoneïtat.»