5. Criteris per a actes específics

A més de les sessions de Ple i de comissions, hi ha uns altres actes que poden ésser publicats en el diari de sessions, com ara els plens escolars o els actes de lliurament de medalles d’honor.

Atès que normalment són actes considerats més solemnes, que requereixen un nivell de formalitat més alt, en farem una revisió més acurada, és a dir, una aplicació una mica més estricta de la normativa.

En aquest sentit, haurem d’arreglar el discurs –mirant de tocar-lo el mínim possible– de manera que no quedin punts suspensius, per exemple, que assenyalin anacoluts.

«Ell professionalment és arquitecte, és també escultor i és també pintor, i és professor en universitats argentines; a part d’algunes matèries de ciències socials, és professor d’aquests temes. Ha treballat..., mai ha deixat, malgrat la seva feina, la tasca professional d’escultor, de pintor.»
Per
«Ell professionalment és arquitecte, és també escultor i és també pintor, i és professor en universitats argentines; a part d’algunes matèries de ciències socials, és professor d’aquests temes. Mai no ha deixat, malgrat la seva feina, la tasca professional d’escultor, de pintor.»

A més a més, a diferència dels criteris que apliquem en les sessions de Ple i comissions, en aquests textos:

• Farem la doble negació.
• Corregirem al + infinitiu per en + infinitiu.
• Escriurem, quan calgui, per a + infinitiu.
• Corregirem les ampliacions de camp semàntic [v. 4.4.8].
• Canviarem les formes alternes d’alguns mots o locucions per les preferents [v. 4.4.9].
• Substituirem les locucions indegudes, per calc, per les correctes [v. 4.4.10.1].