4.4.10.2. Construccions indegudes, per calc, que rebutgem

Les construccions rebutjades unànimement en l’estàndard general, les corregim. Com ara:

a fi de comptesperal cap i a la fi, al capdavall
a lo millorperpotser
a totes llumspersens dubte
al front deperal capdavant de
avui per avuiperara com ara, ara per ara
com no?perper descomptat, naturalment
contra més / contra menyspercom més / com menys
donar igualperser igual
en ordre aperper tal de
faltaria méspernomés faltaria
per quantperja que
per suposatperper descomptat
primer que totperprimer de tot
quan abans millorpercom més aviat millor
sempre i quanpersempre que
tal i compertal com
tal i qualpertal i tal