2.8.2.1.3. Designacions d'òrgans de gestió

[v. pàg. 21 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem:

la Mesa Ampliada [del Parlament]

Però, d’acord amb els criteris de designacions incompletes:
la ponència nomenada ahir