2.8.2.2.3. Designacions d'òrgans de gestió

[v. pàg. 21 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem:

la Mesa Ampliada [del Parlament]

Però no els noms de les ponències:
la ponència del projecte de llei de contractes de serveis a les persones