2.8.2.1.2. Designacions d’entitats juridicopúbliques i religioses

[v. pàg. 21 de Majúscules i minúscules de la DGPL]


Hi incloem:
l’Administració educativa
l’e-Administració