4.2.1.1.2. L’article davant els noms propis no toponímics

Quan forma part del nom propi, escrivim en majúscula l’article d’organismes, associacions, organitzacions, entitats i empreses:

L’Auditori
Al-Qaida
La Sexta
Si el precedeix una preposició, no s’hi fa la contracció, tot i que l’apostrofem darrere la preposició de. Per exemple:
a El Trampolí
d’El Trampolí