4.2.1.1.3. L'«article neutre»

Si un orador utilitza l'anomenat «article neutre» lo, l'hi respectem sempre que sigui un parlant occidental que també el faci servir com a forma de l'article masculí. Per exemple:

Lo que deia anteriorment lo meu grup...

En tots els altres casos, el corregim. Per tant:

Lo que deia anteriorment el meu grup... Per El que deia anteriorment el meu grup...