4.4.7. Expressions i mots nous

Expressions i mots que no tenen cap altre equivalent existent i que s’haurien pogut obtenir per formació genuïna, es respecten. Per exemple:

agendar
bonisme, bonista
calendaritzar
clientelar
concessionar, concessional
conveniar
desencaix
desencontre
desmereixement
eclosionar
financerització
gravós
judicialitzar, judicialització
mandatar
ofertar
precloure
publicitar
recapacitar
sorpresiu, sorpresivament
tensionar
transaccionar

Si el Termcat ha establert una forma determinada per a un mot nou que presenta vacil·lacions, optarem per la forma establerta pel Termcat. Per exemple:
aplicació (informàtica) (per aplicatiu (informàtic))
botellot/botellots (per botelló/botellons)