4.4.7. Expressions i mots nous

Expressions i mots que no tenen cap altre equivalent existent i que s’haurien pogut obtenir per formació genuïna, es respecten. Per exemple:

agendar
bonisme, bonista
calendaritzar
clientelar
concessionar, concessional
conveniar
desencontre
desmereixement
financerització
gravós
mandatar
ofertar
precloure
publicitar
recapacitar
sorpresiu, sorpresivament
tensionar
transaccionar

Si el Termcat ha establert una forma determinada per a un mot nou que presenta vacil·lacions, optarem per la forma establerta pel Termcat. Per exemple:
aplicació (informàtica) (per aplicatiu (informàtic))