4.4.7. Expressions i mots nous

Expressions i mots que no tenen cap altre equivalent existent i que s’haurien pogut obtenir per formació genuïna, es respecten. Per exemple:

clientelar
concessionar, concessional
conveniar
desencontre
desmereixement
financerització
gravós
mandatar
ofertar
precloure
publicitar
recapacitar
sorpresiu, sorpresivament
tensionar
transaccionar

Si el Termcat ha establert una forma determinada per a un mot nou que presenta vacil·lacions, optarem per la forma establerta pel Termcat. Per exemple:
aplicació informàtica (per aplicatiu informàtic)
apoderament (per empoderament)