4.4.1. Variants fonètiques

Les variants fonètiques no estàndards es corregeixen. Per exemple:

ceiapercella
duguesperdues
ginoll/junollpergenoll
paiaperpalla