4.3.4.9.2. Adverbis de temps

Canviarem els adverbis temporals que són d’origen forà. Per exemple:

El meu pare va treballar a l’oficina d’informació del senyor Cambó a París quan la Guerra Civil Espanyola.
Per
El meu pare va treballar a l’oficina d’informació del senyor Cambó a París durant la Guerra Civil Espanyola.