4.3.4.9.3. Altres modificadors

Es respecten com i com a com a modificadors de les afirmacions discursives. Per exemple:

És com a molt fort.
És com a simpàtic.
La situació és com sovintejada.