4.3.4.9.1. Adverbis de manera

La supressió no normativa de la terminació dels adverbis en -ment es corregeix. Per exemple:

Ho van votar sincera i responsablement.
Per
Ho van votar sincerament i responsablement.