4.3.4.7. Construccions negatives

Es respecta sempre l’ús que l’orador/a fa de l’adverbi no darrere els mots mai, ningú, cap, res, enlloc, tampoc. Per exemple:

Mai no hem / Mai hem dit que aquesta proposta fos viable.

En les oracions coordinades negatives, adequarem la coordinació a la negació, sempre que es tracti d’una coordinació clara. Per exemple:

L’activitat legislativa pot acabar convertida en un breu sense cap mena de seguiment posterior i d’anàlisi de les repercussions que, per a la societat, té la llei aprovada. Per L’activitat legislativa pot acabar convertida en un breu sense cap mena de seguiment posterior ni d’anàlisi de les repercussions que, per a la societat, té la llei aprovada.

Tejero i els seus no van tenir en compte o no van valorar correctament la presència dels mitjans audiovisuals i la transmissió en directe de la sessió. Per Tejero i els seus no van tenir en compte o no van valorar correctament la presència dels mitjans audiovisuals ni la transmissió en directe de la sessió.

Si no ho fan les institucions, seran els mitjans de comunicació o altres grups els qui ho comunicaran a l’opinió pública, sense cap control i intervenció de l’organisme protagonista del fet. Per Si no ho fan les institucions, seran els mitjans de comunicació o altres grups els qui ho comunicaran a l’opinió pública, sense cap control ni intervenció de l’organisme protagonista del fet.