4.3.4.8. Connectors d’oracions

Restituirem els connectors d’oracions sempre que sigui imprescindible. Per exemple:

Consti d’entrada la nostra renúncia... Per Que consti d’entrada la nostra renúncia...

Demanem, doncs, votin favorablement la proposta. Per Demanem, doncs, que votin favorablement la proposta.

El que sí és veritat és que el document recull unes crítiques molt dures. Per El que sí que és veritat és que el document recull unes crítiques molt dures.

En el cas que hi hagi un verb elidit, però, ho arreglarem mitjançant comes. Per exemple:

El que passa que no creiem que sigui adequat parlar-ne. Per El que passa, que no creiem que sigui adequat parlar-ne.

Terrible que hi hagi guerra. Per Terrible, que hi hagi guerra.

Tot i que no són pròpies dels registres formals, respectem les construccions com per / per a i com perquè d'algunes oracions consecutives/finals, en comptes d'altres construccions més genuïnes. Per exemple:

No és tan important com per dedicar-hi una sessió sencera. (Per No és tan important per dedicar-hi una sessió sencera.)

Una quantitat suficient com perquè els surti barat. (Per Una quantitat suficient perquè els surti barat.)

Se’n van dir de tan grosses com per abandonar la sala. (Per Se’n van dir de tan grosses que n’hi havia per abandonar la sala.)