4.3.4.6. Oracions amb gerundi

Corregirem els gerundis incorrectes, sempre que es pugui mitjançant l’addició de partícules, alterant el mínim possible l’ordre dels mots pronunciats per l’orador o oradora.


• Copulatiu
Són les comunitats autònomes, les encarregades del control, actuant l’Administració central com a coordinadora. Per Són les comunitats autònomes, les encarregades del control, i l’Administració central actua com a coordinadora.
• De conseqüència
L’avió xocà contra la casa, morint a l’acte tots els ocupants. Per L’avió xocà contra la casa i van morir a l’acte tots els ocupants.
• De posterioritat
Va pujar a l’escenari, imposant-li la condecoració tot seguit. Per Va pujar a l’escenari, i li van imposar la condecoració tot seguit.
• Especificatiu
El Parlament ha aprovat el plec de clàusules regulant els requisits que han de complir els aspirants. Per El Parlament ha aprovat el plec de clàusules que regula els requisits que han de complir els aspirants.

Tinc a la memòria el Decret del 2 de febrer de 1990 suprimint quatre comissions. Per Tinc a la memòria el Decret del 2 de febrer de 1990 que suprimeix quatre comissions.
• Final
Aquest document s’ha de fer servir en el cas que el terreny pertanyi a diversos propietaris, recollint-ne les dades i anotant el domicili fiscal sota el nom de cadascun. Per Aquest document s’ha de fer servir en el cas que el terreny pertanyi a diversos propietaris, a fi de recollir-ne les dades i anotar-ne el domicili fiscal sota el nom de cadascun.
• No factual
Tot i així, va ser una candidata tenint totes les qualitats. Per Tot i així, va ser una candidata que tenia totes les qualitats.

Cap comentari: