4.3.4.2. Els relatius

S’admeten les construccions el que i el qui precedides de preposició, pròpies dels registres informals, en comptes dels relatius el qual / què i qui.

La raó per la que hem hagut de fer aquesta marrada...

Els projectes als que em referia abans...

El compareixent del qui depèn la decisió...

Els relatius analítics es respecten. Per exemple:

Unes subvencions que se’n fa un mal ús.

Es tracta d’un estudi que el consell comarcal el té.

Un revolt que hi han molts accidents.

És un riu que hi baixa molta aigua.

Quan trobem una oració de relatiu amb un relatiu simple que, suposadament, substitueix un complement de règim verbal, com que corregir-lo amb el relatiu que li pertoca planteja problemes, hi afegirem el pronom feble que li correspongui per pronominalització i el convertirem en un relatiu analític. Per exemple:

I n’hem tingut una a què vostè feia referència fa poques setmanes. I aquestes «bronques», com les que vostè feia referència, ens ajuden... Per I n’hem tingut una a què vostè feia referència fa poques setmanes. I aquestes «bronques», com les que vostè hi feia referència, ens ajuden...

En aquest sentit, què és el que falta exactament per no poder assumir amb els propis recursos una producció com la que vostès es vanten? Per En aquest sentit, què és el que falta exactament per no poder assumir amb els propis recursos una producció com la que vostès se'n vanten?

Les proposicions no de llei presentades van en una línia diferent de la que realment anaven les nostres esmenes i la que realment el Govern porta a terme. Per Les proposicions no de llei presentades van en una línia diferent de la que realment hi anaven les nostres esmenes i la que realment el Govern porta a terme.