4.3.4.1. Caiguda de preposicions


S'admet l'ús de les preposicions davant la conjunció que. Per exemple:

M’adono de que vostè no vol aprovar aquesta Proposició no de llei.
Són els únics que poden inclinar la balança cap a que el Parlament de Catalunya faci el que encara no ha fet ningú a l’Estat espanyol.
Ja li poso per davant que el meu grup estarà al seu costat i al costat del Govern per intentar ajudar a que algunes d'aquestes mesures es puguin portar a terme.
Vàrem coincidir amb que s'havien emès uns informes no gaire coherents.