4.2.2.4.5. Preposicions

Respectem l’omissió de la preposició a en expressions temporals com les següents:

D’aquí (a) vuit dies ens reunirem.

Fins (a) les eleccions no ho sabrem.

Respectem l’ús de la preposició en en comptes de a de la locució preposicional fins a davant de demostratiu, tant en usos temporals com espacials. Per exemple:

Fins en aquella data no ens tornarem a reunir.

Anirem fins en aquella sala.

Respectem l’ús de la preposició per en comptes de a davant el nom de les parts del dia. Per exemple:

Ens reunirem pel matí o per la tarda?

Corregim la presència de les preposicions a o en en expressions temporals com les següents:

Presentarem una moció al 14. Per Presentarem una moció el 14.

Reunits a 4 de desembre... Per Reunits el 4 de desembre...

Aquesta llei es va aprovar en el 1992. Per Aquesta llei es va aprovar el 1992.

Escrivim preferentment amb la preposició a les expressions de freqüència:

La Junta es reuneix tres cops al dia / al mes / al trimestre.

Però en respectem l’absència en les expressions següents:

La Junta es reuneix tres cops l’hora / a l’hora.

La Junta es reuneix tres cops la setmana / a la setmana.

La Junta es reuneix tres cops l’any / a l’any.

S’accepta la construcció formada per [SN] + a + data per remarcar la idea de situació en una data concreta (d’estat de comptes, de balanç...):

balanç a 31 de desembre

Segons dades a 31 de maig de 2019, hi havia tres mil infants en situació de desemparament.

En canvi, a 31 de desembre, el balanç de la direcció general era de...

Però...El Ple es va reunir el 4 d’octubre (i no a 4 d’octubre)

Escrivim amb la preposició a expressions temporals com ara la següent:

Al segle XIX va començar l’anomenada «revolució industrial».

Escrivim preferentment amb la preposició a els mesos de l’any. Per exemple:

Al maig presentarem una moció. Però: Els exàmens solen ser el mes de juny.

Respectem l’ús que faci l’orador o oradora de les preposicions locatives a / en. Per exemple:

Això s’ha debatut en/a la comissió.

Distingim entre per + nom / pronom personal, d’opinió, i per a + nom / pronom personal, de destinació o finalitat. Per exemple:

Perquè, és clar, per nosaltres la interpretació que vostè fa de la llei de normalització no és la correcta..., hem de tenir en compte que per a Catalunya aquesta llei va significar una fita històrica...

Restituïm la preposició que pertoqui segons la normativa en les locucions com ara entorn de.

Volem una societat cohesionada entorn a la pluralitat i la llibertat. Per Volem una societat cohesionada entorn de la pluralitat i la llibertat.

Però respectem l’alternança de /a en els casos en què la normativa ho permet. Per exemple:

Aquesta proposta és diferent de/a la que van presentar els altres grups.

Aquestes cessions varen fer-se en un context distint de/a l'actual.

En els oradors occidentals, restituirem en cada cas l’ús pertinent de les preposicions a / en / amb, malgrat que ells les unifiquin en en. Per exemple:

En esta convicció, lo Grup Popular hem decidit votar a favor dels punts 2 i 3. Per Amb esta convicció, lo Grup Popular hem decidit votar a favor dels punts 2 i 3.

té a veure en lo desgovern evident del país Per té a veure amb lo desgovern evident del país

3 comentaris:

quim roig ha dit...

Després dels articles de Joan Solà potser hauríem de revisar el criteri respecte a «d'aquí(a)», no?

Maria Rosa Duran ha dit...

Després de parlar-ne (reunió 25.09.08), decidim esperar a veure què en diu la gramàtica de l'IEC.

Maria Rosa Duran ha dit...

D'acord amb la nova gramàtica, i després de la reunió del 19.07.17, hem decidit respectar l'omissió de la preposició en aquestes locucions, i ho hem introduït al manual.