4.2.2.4.6. Preposicions en contacte

Quan hi ha dues preposicions en contacte, mantenim, en general, totes dues preposicions:

Ens referim a amb quantes persones podem comptar.

Això depèn de en quines circumstàncies es trobin.

Ho farem en funció de a qui vagi dirigit el discurs.

Voldríem saber la seva opinió sobre per on aniran aquestes qüestions.

Van passar com van poder per entre les branques.

Amb aquest carnet pots conduir vehicles de fins a nou places.

No vindrà fins per Nadal.

Tanmateix, suprimim la segona preposició en dos casos:

a) Si totes dues són àtones i la segona forma part d’una locució. Per exemple:

Tenia una potència del voltant de 4 milions de frigories. (Per Tenia una potència de al voltant de 4 milions de frigories.)

Ho va dir al veí del costat. (Per Ho va dir al veí de al costat.)

el segon de bord (per el segon de a bord)

Girar a la dreta en lloc de l’esquerra. (Per Girar a la dreta en lloc de a l’esquerra.)

Ho van enviar per avió en lloc de tren. (Per Ho van enviar per avió en lloc de per tren.)

S’entra en un procés de participació que jo diria que es pot qualificar del màxim nivell. (Per S’entra en un procés de participació que jo diria que es pot qualificar de al màxim nivell.)


b) Si les dues preposicions són iguals. Per exemple:


Això depèn de quina proposta em parlis. (Per Això depèn de de quina proposta em parlis.)

Si la preposició de està en contacte amb una altra preposició, només l’apostrofem si la preposició que té al darrere és tònica. Per exemple:

un d’entre tants molins per escometre

Però:

Aquests mètodes poden aplicar-se, a més de als aminoàcids, als pèptids.