4.2.2.2. Observacions sobre els participis

[v. pàg. 26 de la Proposta... de l'IEC]

Hi afegim com a pròpies de l’àmbit general les variants dels participis que recull la GIEC i que es troben sistematitzades a l’Optimot.

reblert / reblit (reblir)