3.5. Errors factuals i lapsus

Els lapsus o els errors factuals només es poden esmenar si són del tot evidents pel context. Per exemple:

Gràcies, senyor Parlament [per president].

Per això començo [per acabo] per on he començat...

Valorem com a enormement positiva la decisió de mapar —si és que aquesta és una expressió admesa en català, perquè transformar subjuntius [per substantius] en verbs no és una de les concessions que la nostra gramàtica ens permet de fer...

La correcció no és pertinent si algú altre fa referència més endavant al lapsus comès. Per exemple:

Perquè vostè, conseller Escudé, no sap que [...]
Raimon Escudé i Pladellorens
Senyor diputat, ja m’agradaria, ja, haver arribat a tenir el càrrec que vostè tan graciosament m’ha atribuït [...]

Pel que fa a conceptes o noms propis equivocats, cal rectificar-los, però després d’haver consultat l’orador o oradora, si no n’estem segurs o els desconeixem.

[...] altres veus autoritzades, com la del filòleg francès [per Francesc] Vallverdú, recordaven per quines raons l’Institut d’Estudis Catalans...