3.4. Omissions

No es poden afegir expressions o mots no pronunciats per l’orador o oradora, encara que aquests puguin facilitar la comprensió del discurs. És el cas, per exemple, de les oracions d’infinitiu que no depenen de cap verb en forma personal:

Dir que la moció que presentem té un objectiu clar...