2.8.2.2.1. Nom propi de la institució, organisme, entitat, empresa o establiment

[v. pàg. 20 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem:

Centre Penitenciari Brians 2
Cos d'Agents Rurals
Cos de Bombers
Cos de Mossos d'Esquadra
Parlament Europeu
Unió Europea
Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (v. decret de creació i noms oficials dels centres hospitalaris que la integren)