2.6.3. Xifres romanes

S’escriuen amb xifres romanes les numeracions corresponents a:

• Mesos (quan se cita una data)

4 del II del 90
4.II.90

• Segles

segle XX

• Numeració oficial de competicions, jornades, festivals, fires, congressos, simposis, i també la numeració cronològica corresponent a reis, reines i caps d’esglésies

X Jocs Olímpics
III Congrés de Dret Civil Català
Joan Pau II
Benet XVI
Joan Carles I

S'escriuen amb xifres romanes els títols, els capítols (llevat dels capítols pressupostaris; v. 2.6.2) i les seccions del text articulat d’una llei citats per un cardinal:

El títol VIII de la Constitució limita l’autonomia de les nacions històriques...

El capítol IV de la llei de la funció pública diu...

En canvi, quan són citades per un ordinal, s'escriuen amb lletres (v. 2.6.1):

El títol vuitè de la Constitució...
El capítol quart de la llei de la funció pública...

S’escriuen amb xifres romanes les regions de Catalunya quan són citades per un cardinal:

les comarques de la regió I

En canvi, quan són citades per un ordinal, s’escriuen amb lletres (v. 2.6.1):

la regió primera

S’escriuen amb xifres romanes els números de les legislatures quan són citades per un cardinal:

la Moció 77/IX del Parlament

En canvi, quan són citades per un ordinal, s’escriuen amb lletres (v. 2.6.1):

durant la novena legislatura del Parlament