2.2.2. La barra inclinada

S’empra el signe de la barra inclinada (/) per a marcar les separacions entre versos citats [v. 2.5] i per a marcar la connexió entre dos termes. Quan un dels dos termes o tots dos són compostos deixarem un espai a banda i banda. Per exemple:

• La numeració de textos legals
la Llei 17/1983
la Moció 12/IV del Parlament de Catalunya
• La relació entre termes (quan no es diu la preposició per o l'article)
Es poden construir dos mil habitatges/any.
Va a cent quilòmetres/hora.
Un cabal de 350 metres cúbics / segon.

Però:

Es poden construir dos mil habitatges l'any.
Va a cent quilòmetres per hora.
Un cabal de 350 metres cúbics per segon.
• L’alternança
Els llocs d’interès artístic i/o històric d’aquesta vall...
Aquests habitatges de protecció oficial / règim especial...