4.4.12.3. Topònims aranesos

La grafia dels topònims aranesos ha d’ésser l’establerta pel Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, tant si l’orador els diu en aranès com si els diu en català. Per exemple:

Vielha e Mijaran
Pel que fa al nom de la comarca, però, el deixarem en català si l’orador el diu així:
Vall d’Aran