4.4.12.2. Topònims catalans

La grafia de la toponímia major de Catalunya sempre ha d’ésser l’establerta pel Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, i totes les modificacions o les addicions posteriors.

Per a la resta de topònims, seguim la grafia establerta per la GEC i l’Atles topogràfic de Catalunya.

Pel que fa als topònims occitans i de la Catalunya del Nord que l’orador o oradora esmenta mig en català mig en francès, els unificarem en una sola llengua, i preferentment en català. Per exemple:


Languedoc - RossellóperLlenguadoc - Rosselló
Tolosa de LanguedocperTolosa de Llenguadoc

Pel que fa a l’article davant els noms que designen les comarques del Principat de Catalunya, seguim les recomanacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, escrivim l'article davant els noms de les comarques del Principat llevat el d'Osona, però respectem l'ús que en faci l'orador o oradora en el cas de (l')Anoia, (el)Garraf i (la)Terra Alta.


Per a l’apostrofació, v. 2.2.3.