4.4.12.1. Topònims estrangers

Per a la grafia dels topònims estrangers seguim, en principi, l’establerta per la darrera edició de la GEC i, complementàriament, la de l'Esadir.

Els topònims espanyols o francesos que tenen tradició en llengua catalana, els posem en aquesta llengua. Per exemple:

CádizperCadis
CórdobaperCòrdova
Toulouse [de Languedoc]perTolosa [de Llenguadoc]
la Tour de Carolperla Tor de Querol

Per a l’apostrofació, v. 2.2.3.

Per a l’article, v. Llista noms països.