2.8.2.4.1. Festivitats cíviques, religioses i polítiques

[v. pàg. 25 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem:

Dia de la Constitució [Espanyola]
la Diada o la Diada Nacional de Catalunya o la Festa Nacional de Catalunya [al costat de l’Onze de Setembre]
la Festa del Treball [al costat del Dia del Treball o el Primer de Maig]
Dilluns de Pasqua Florida
Dilluns de Pasqua Granada
la Puríssima [Concepció] o la Immaculada [Concepció]
la Festa Nacional d’Espanya o el Pilar
era Hèsta d’Aran
Dia de les Dones [treballadores]
Dia Mundial de la Sida
Any de la Gent Gran
Any Gaudí / Any Verdaguer