2.8.2.3.2. Fets històrics singulars

[v. pàg. 25 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem:

la Guerra Civil [Espanyola]
la Transició [espanyola]
la Primavera Àrab
la Dictadura
Però:
la «primavera valenciana»