2.8.2.5.2. Càtedres

[v. pàg. 27 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Però quan el nom de la càtedra acompanya el càrrec l’escrivim amb minúscula:

catedràtica de matemàtica aplicada