2.8.2.5.1. Assignatures, cursos i titulacions

[v. pàg. 26 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem les llicenciatures i diplomatures:

llicenciada en Dret / en Econòmiques / en Filologia Catalana
diplomat en Infermeria
té la carrera de Ciències de la Comunicació
Però:

té la carrera de periodisme
és professor de dret