4.3.1. Concordança

La manca de concordança, la corregim. Per exemple:

L’esmena número 7 i número 9 serà votada ara. Per Les esmenes número 7 i número 9 seran votades ara.

Aquesta moció i la següent, del Grup Socialistes, la debatrem tot seguit. Per Aquesta moció i la següent, del Grup Socialistes, les debatrem tot seguit.

N'exceptuem, però, els casos en què el substantiu és un nom col·lectiu. Si l'orador fa el verb en plural, l'hi respectarem. Per exemple:

La majoria opinen que caldria presentar una proposta alternativa.

El Grup de Convergència i Unió presentarem aquesta esmena d'addició.

Concordança dels participis passats amb el complement acusatiu: en respectem l’ús que en fa l’orador/a. Per exemple:

Aquesta qüestió, ja l’hem debatut / debatuda abans.

En el cas d’haver-hi, respectem l’orador/a. Per exemple:

Hi ha / Hi han molts problemes per resoldre.


En els casos d’oracions pronominals, el verb el farem concordar necessàriament amb el subjecte gramatical de la frase en nombre i persona, encara que aquest no coincideixi amb el subjecte lògic. Per exemple:

Es debat proposicions no de llei. Per Es debaten proposicions no de llei.

Es ven cases. Per Es venen cases.

2 comentaris:

Joan Abril Español ha dit...

En els casos d’oracions pronominals, el verb el farem concordar necessàriament amb el subjecte gramatical de la frase en nombre i persona, encara que aquest no coincideixi amb el subjecte lògic. Per exemple:

Es debat proposicions no de llei. Per Es debaten proposicions no de llei.

Es ven cases. Per Es venen cases.

Segons la GIEC, es tracta d'una diferència geolectal. Per exemple, el nord-occidental fa servir com a solució generalitzada "Es debat proposicions no de llei". Per tant, i d'acord amb la filosofia general del Llibre d'estil, seria ben raonable respectar les dues solucions, segons la intervenció dels oradors.

quim roig ha dit...

Moltes gràcies pel comentari. Ens ho mirarem.