4.2.2.4.2. Imperatiu

Respectem les formes d’imperatiu en present de subjuntiu pròpies d’algunes comarques orientals. Per exemple:

Es posin drets... (Per Posin-se drets...)