4.2.1.8.1. Les formes fortes

[v. pàg. 21 de la Proposta... de l'IEC]

Respectem l’ús del pronom fort tant amb antecedents humans com no humans. Per exemple:

Vam parlar amb els joves emprenedors i finalment vam decidir confiar en ells.

S’han substanciat diverses propostes, però cada una d’elles l’ha defensat un grup diferent.

Van presentar un escrit de reconsideració a la Mesa; en ell es demana la no admissió a tràmit.