4.2.1.7. L'ús pronominal de mateix

Es restitueix la funció adjectiva de mateix/a amb l’addició del substantiu omès, o bé es reemplaça pel pronom pertinent (aquest/a, etcètera), i, si en cap cas això no dona un resultat admissible, es reemplaça per l’adjectiu demostratiu i el substantiu omès. Per exemple:

Han estat presents durant la preparació del treball; el resultat del mateix és una adaptació... Per Han estat presents durant la preparació del treball; el resultat del mateix treball / d’aquest / d’aquest treball és una adaptació...