4.2.1.6.1. Els cardinals

[v. pàg. 21 de la Proposta... de l'IEC]

Respectem l’ús invariable del cardinal dos per al masculí i el femení tant per als oradors orientals com occidentals. Per exemple:

dos diputats / dos diputades