4.2. Morfologia i morfosintaxi

Apliquem els criteris de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II: Morfologia (2009)*, de l’IEC, tenint en compte, a més, els criteris següents.

4.2.1. Morfologia no verbal
4.2.2. Morfologia verbal

*Entenem que el llenguatge de les sessions parlamentàries pot entrar dins els registres informals de què parla la Proposta...; que és admissible en l'àmbit general allò que és admissible en l'àmbit restringit, segons l'ús que en faci l'orador/a, i que les pronunciacions (de vegades marcades amb claudàtors) admeses d'algunes formes no han d'ésser reproduïdes en l'estàndard escrit.